Nước thải là nguồn gây ô nhiễm và mỗi loại rác thải đề có những tác hại riêng tùy theo nguồn gốc ô nhiễm. Vì vậy, đòi hỏi người dùng phải xử lí bằng những phương  pháp thích hợp nhất. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ sơ lược tổng quan về các phương pháp xử lí nước thải sinh hoạt thông dụng và hiệu quả hiện nay.

phuong-phap-xu-li-nuoc-thai-sinh-hoat (2)

Trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu các phương pháp xử lí nước thải sinh hoạt thì chúng ta phải hiểu rõ được thải sinh hoạt là gì? Nước thải sinh hoạt là nước thải phát sinh ra từ các hoạt động sinh hoạt của các cộng đồng dân cư: Khu vực đô thị, trung tâm thương mại, các khu vui chơi giải trí, các công sở,…

Với các tạp chất nhiễm bẩn có tính chất khác nhau tạo thành nên, từ không tan đến tan ít và cả những hợp chất tan trong nước. Việc xử lí nước thải sinh hoạt là công việc loại bỏ các tạp chất đó, làm cho nước trở nên sạch và có thể đưa nước vào nguồn tiếp nhận hoặc đưa nó vào tái sử dụng. Việc có thể lựa chọn phương pháp nào để hợp lí để sử lí một cách hợp lí, thường được căn cứ vào trên các đặc điểm của các loại tạp chất có trong nước thải. Nguyên tắc lựa chọn công nghệ xử lí nước thải phải phụ thuộc vào các yếu tố:

  1. Thành phần và tính chất riêng nước thải
  2. Lưu lượng chất thải và chế độ xả thải
  3. Mức độ cần thiết để xử lý nước thải
  4. Đặc điểm nơi tiếp nhận
  5. Điều kiện đất đai, khí hậu tại khu vực dự kiến sinh sống
  6. Điều kiện vận hành và quản lý hệ thống xử lý nước thải
  7. Điều kiện cơ sở hạ tầng ( điện, nước, giao thông )

Các phương pháp xử lí nước thải sinh hoạt chính thường được sử dụng nhiều:

  1. Phương pháp sinh học
  2. Phương pháp hóa học
  3. Phương pháp hóa lý

Để tìm hiểu kỹ hơn về các phương pháp xử lí nước thải sinh hoạt, chúng ta cùng đi phân tích và tìm hiểu kĩ hơn về các phương pháp trên:

1. Phương pháp xử lý sinh học

Phương pháp xử lí sinh học bản chất của nó trong quá trình xử lí nước thải sinh hoạt là sử dụng khả năng sống và hoạt động của các vi sinh vật có ích trong quá trình phân hủy các chất hữu cơ và các thành phần ô nhiễm trong nước thải.

phuong-phap-xu-li-nuoc-thai-sinh-hoat-sinh-hoc

Các quá trình xử lí sinh học chủ yếu là có 5 nhóm chính: Quá trình hiếu khí, quá trình trung gian anoxic, quá trình kị khí và quá trình kết hợp hiếu khí – trung gian anoxic – kị khí các quá trình hồ. Nếu đối với việc xử lí nước thải sinh hoạt mà yêu cầu đầu ra không phải quá khắt khe đối với hai chỉ tiêu N và P thì quá trình xử lí hiếu khí bằng bùn hoạt tính đây là quá trình được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

2. Phương pháp xử lý hóa học:

Phương pháp xử lí hóa học chủ yếu được dùng trong các hệ thống xử lí nước thải sinh hoạt bao gồm: trung hòa, oxy hóa, khử và tạo kết tủa hoặc phản ứng phân hủy các hợp chất độc hại.

phuong-phap-xu-li-nuoc-thai-sinh-hoat-hoa-hoc

Cơ sở để phương pháp xử lí này là các phản ứng hóa học xảy ra giữa chất gây ô nhiễm vàhóa chất cho thêm vào, nhờ vậy mà ưu điểm của phương pháp là có hiệu quả xử lí cao,  được sử dụng trong các hệ thống xử lí nước khép kín. Tuy nhiên ngoài những hiệu quả của nó thì, nó có một nhược điểm là chi phí của nó quá cao. nó không thích hợp được sử dụng cho các hệ thống xử lí nước thải có quy mô lớn.

3. Phương pháp hóa lý: 

Bản chất của phương pháp xử lí hóa lí ở trong quá trinh xử lí nước thải sinh hoạt là áp dụng các quá trình vật lí và hóa học sau đó kết hợp chúng với nhau sau đó đưa vào trong nước thải để gây tác động với các tạp chất bẩn, biến đổi hóa học, tạo thành các chất có bản chất khác với chất bẩn dưới dạng cặn hoặc hòa tan chúng nhưng không gây độc hại cho môi trường.

phuong-phap-xu-ly-nuoc-thai-bang-phuong-phap-hoa-ly

Đây là phương pháp hay được áp dụng để xử lí một số loại nước thải: keo tụ,siêu lọc , đông tụ,  trao đổi,hấp phụ,ion, thấm lọc ngược và tuyển nổi. Giai đoạn xử lí hóa lí có thể coi là giai đoạn xử lí độc lập hoặc cũng có thể xử lí cùng với các phương pháp cơ học, sinh học, háo học trong công nghệ xử lí nước thải hoàn chỉnh.

Trên đây là 3 phương pháp xử lí nước thải sinh hoạt phổ biến nhất hiện nay, tuy nhiên tùy vào từng loại chất thải, mức độ cần thiết để xử lí nước thải, điều kiện, cơ sở hạ tầng,…. dựa vào tất cả các yếu tố đó để ta có thể lựa chọn phương pháp thích hợp nhất để xử lí nước thải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *